Linh kiện điện tử 69

Vi Điều Khiển

-11% STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

Mã sp: VĐK04001

Giá:40,000VND

45,000

-14% STM32F103RCT6

STM32F103RCT6

Mã sp: VĐK04002

Giá:60,000VND

70,000

-5% STM32F103VET6 LQFP-100

STM32F103VET6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04005

Giá:95,000VND

100,000

STM32F407VET6 LQFP-100

STM32F407VET6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04006

Giá:150,000VND

150,000

STM32F107VCT6 LQFP-100

STM32F107VCT6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04007

Giá:100,000VND

100,000

STM32F100C8T6 LQFP-48

STM32F100C8T6 LQFP-48

Mã sp: VĐK04008

Giá:35,000VND

35,000

-4% DSPIC30F4011 - 30I/P DIP-40

DSPIC30F4011 - 30I/P DIP-40

Mã sp: VĐK02013A

Giá:120,000VND

125,000

-4% PIC 18F4550

PIC 18F4550

Mã sp: VDK02002

Giá:120,000VND

125,000

-12% ATMEGA48 DIP-28

ATMEGA48 DIP-28

Mã sp: VĐK03016A

Giá:35,000VND

40,000

ATMEGA48PA-AU TQFP-32

ATMEGA48PA-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03014A

Giá:35,000VND

35,000

-36% ATMEGA8A-AU TQFP-32

ATMEGA8A-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03013A

Giá:27,000VND

42,000

-8% ATMEGA32

ATMEGA32

Mã sp: VĐK03003

Giá:92,000VND

100,000

-25% PIC16F877A-I/PT

PIC16F877A-I/PT

Mã sp: VĐK02005

Giá:60,000VND

80,000

-5% AT89S52-24AU 8051 TQFP44

AT89S52-24AU 8051 TQFP44

Mã sp:

Giá:19,000VND

20,000

-20% AT89S52

AT89S52

Mã sp: VĐK01002

Giá:20,000VND

25,000

-8% ATMEGA328

ATMEGA328

Mã sp: VĐK03004

Giá:55,000VND

60,000

-12% ATMEGA8535L-8AU TQFP44

ATMEGA8535L-8AU TQFP44

Mã sp: VĐK03005

Giá:35,000VND

40,000

-15% ATMEGA128a-AU TQFP64

ATMEGA128a-AU TQFP64

Mã sp: VĐK03006

Giá:110,000VND

130,000

-8% ATMEGA88 PA-PU DIP-28

ATMEGA88 PA-PU DIP-28

Mã sp: VĐK03007A

Giá:55,000VND

60,000

-10% ATMEGA8515L-8PU

ATMEGA8515L-8PU

Mã sp: VĐK03009A

Giá:90,000VND

100,000

-6% ATMEGA88PA-AU TQFP-32

ATMEGA88PA-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03015A

Giá:30,000VND

32,000

-3% ATMEGA1280-16AU TQFP100

ATMEGA1280-16AU TQFP100

Mã sp: VĐK03017A

Giá:175,000VND

180,000

-4% ATMEGA168-20PU DIP-28

ATMEGA168-20PU DIP-28

Mã sp: VĐK03018A

Giá:115,000VND

120,000

-11% ATTINY2313A-SU SOP-20

ATTINY2313A-SU SOP-20

Mã sp: VĐK03019

Giá:40,000VND

45,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...