Linh kiện điện tử 69

Vi Điều Khiển - Nhúng

-11% STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

Mã sp: VĐK04001

Giá:40,000VND

45,000

-14% STM32F103RCT6

STM32F103RCT6

Mã sp: VĐK04002

Giá:60,000VND

70,000

-5% STM32F103VET6 LQFP-100

STM32F103VET6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04005

Giá:95,000VND

100,000

STM32F407VET6 LQFP-100

STM32F407VET6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04006

Giá:150,000VND

150,000

STM32F107VCT6 LQFP-100

STM32F107VCT6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04007

Giá:100,000VND

100,000

STM32F100C8T6 LQFP-48

STM32F100C8T6 LQFP-48

Mã sp: VĐK04008

Giá:35,000VND

35,000

-4% DSPIC30F4011 - 30I/P DIP-40

DSPIC30F4011 - 30I/P DIP-40

Mã sp: VĐK02013A

Giá:120,000VND

125,000

-4% PIC 18F4550

PIC 18F4550

Mã sp: VDK02002

Giá:120,000VND

125,000

-12% ATMEGA48 DIP-28

ATMEGA48 DIP-28

Mã sp: VĐK03016A

Giá:35,000VND

40,000

ATMEGA48PA-AU TQFP-32

ATMEGA48PA-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03014A

Giá:35,000VND

35,000

-36% ATMEGA8A-AU TQFP-32

ATMEGA8A-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03013A

Giá:27,000VND

42,000

ST-LINK V2 MINI

ST-LINK V2 MINI

Mã sp: MNA04001

Giá:110,000VND

110,000

MẠCH NẠP JLINK V8

MẠCH NẠP JLINK V8

Mã sp: MNA04002

Giá:249,000VND

249,000

-6% MẠCH NẠP ISP V2

MẠCH NẠP ISP V2

Mã sp: MNA03005

Giá:150,000VND

159,000

-7% MẠCH NẠP 8051

MẠCH NẠP 8051

Mã sp: MNA03001

Giá:200,000VND

215,000

-2% MẠCH NẠP JTAG

MẠCH NẠP JTAG

Mã sp: MNA03002

Giá:205,000VND

210,000

-6% Mạch Nạp SP200

Mạch Nạp SP200

Mã sp: MNA03004

Giá:189,000VND

200,000

-0% Mạch Nạp FPGA USB Blaster

Mạch Nạp FPGA USB Blaster

Mã sp: MNA05001

Giá:199,000VND

200,000

-9% ARDUINO PRO MINI 328P

ARDUINO PRO MINI 328P

Mã sp: KIT04002

Giá:59,000VND

65,000

-6% ARDUINO UNO R3 NEW

ARDUINO UNO R3 NEW

Mã sp: KIT04007A

Giá:99,000VND

105,000

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

Mã sp: KIT02009A

Giá:300,000VND

300,000

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

Mã sp: KIT02010A

Giá:580,000VND

580,000

-5% KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

Mã sp: KIT02011A

Giá:400,000VND

420,000

-11% KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

Mã sp: KIT02012A

Giá:400,000VND

450,000

Trang đầu ◄1 2 3 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...