Linh kiện điện tử 69

USB

USB A ĐỰC CẮM

USB A ĐỰC CẮM

Mã sp: CNT02003

Giá:1,000VND

1,000

usb chuẩn A chân dọc có vỏ nhựa

usb chuẩn A chân dọc có vỏ nhựa

Mã sp: CNT02006

Giá:4,000VND

4,000

USB CHUẨN A CÁI CHÂN DỌC

USB CHUẨN A CÁI CHÂN DỌC

Mã sp: CNT02008

Giá:2,000VND

2,000

USB A ĐỰC DÁN

USB A ĐỰC DÁN

Mã sp: CNT02012

Giá:1,000VND

1,000

USB CÁI MINI 5PF CẮM

USB CÁI MINI 5PF CẮM

Mã sp: CNT02011

Giá:2,000VND

2,000

USB CÁI B(CẮM)

USB CÁI B(CẮM)

Mã sp: CNT02001

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...