Linh kiện điện tử 69

Tụ Nhôm

TỤ NHÔM 47UF 16V

TỤ NHÔM 47UF 16V

Mã sp: CAP05012

Giá:1,500VND

1,500

TỤ NHÔM 100UF 16V

TỤ NHÔM 100UF 16V

Mã sp: CAP06003

Giá:1,500VND

1,500

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4MM

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4MM

Mã sp: CAP05004A

Giá:1,500VND

1,500

TỤ NHÔM 220UF 50V SMD 10*10.2MM

TỤ NHÔM 220UF 50V SMD 10*10.2MM

Mã sp: CAP05003

Giá:1,500VND

1,500

TỤ NHÔM 10UF 25V SMD 4*5MM

TỤ NHÔM 10UF 25V SMD 4*5MM

Mã sp: CAP05001

Giá:1,500VND

1,500

TỤ NHÔM 10UF 50V SMD 5*5MM

TỤ NHÔM 10UF 50V SMD 5*5MM

Mã sp: CAP05002

Giá:1,500VND

1,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...