Linh kiện điện tử 69

Tụ Gốm

Tụ gốm đỏ 684/400v

Tụ gốm đỏ 684/400v

Mã sp: CAP01013

Giá:2,000VND

2,000

Tụ gốm đỏ 224/400v

Tụ gốm đỏ 224/400v

Mã sp: CAP01012

Giá:1,000VND

1,000

Tụ gốm đỏ 105/400v

Tụ gốm đỏ 105/400v

Mã sp: CAP01014

Giá:2,000VND

2,000

TỤ GỐM 224 0.22UF 50V (10c)

TỤ GỐM 224 0.22UF 50V (10c)

Mã sp: CAP01009A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ GỐM 101 (10pcs)

TỤ GỐM 101 (10pcs)

Mã sp: CAP01001

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 102 (10pcs)

TỤ GỐM 102 (10pcs)

Mã sp: CAP01002

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 103 (10pcs)

TỤ GỐM 103 (10pcs)

Mã sp: CAP01003

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 104 (10pcs)

TỤ GỐM 104 (10pcs)

Mã sp: CAP01004

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 22P (10pcs)

TỤ GỐM 22P (10pcs)

Mã sp: CAP01005

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 33P (10pcs)

TỤ GỐM 33P (10pcs)

Mã sp: CAP01006

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 47P (10 pcs)

TỤ GỐM 47P (10 pcs)

Mã sp: CAP01007

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 15P (10 chiếc)

TỤ GỐM 15P (10 chiếc)

Mã sp: CAP01008

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 2A 104 (MÀU XANH) ( 10 pcs )

TỤ GỐM 2A 104 (MÀU XANH) ( 10 pcs )

Mã sp: CAP01010

Giá:5,000VND

5,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...