Linh kiện điện tử 69

Tụ Điện

Tụ Hóa 100UF 450V (10c)

Tụ Hóa 100UF 450V (10c)

Mã sp: CAP02027

Giá:9,000VND

9,000

Tụ Hóa 270uf 450V (30*30mm)

Tụ Hóa 270uf 450V (30*30mm)

Mã sp: SP010354

Giá:25,000VND

25,000

TỤ NHÔM 47UF 16V

TỤ NHÔM 47UF 16V

Mã sp: CAP05012

Giá:1,500VND

1,500

TỤ NHÔM 100UF 16V

TỤ NHÔM 100UF 16V

Mã sp: CAP06003

Giá:1,500VND

1,500

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4MM

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4MM

Mã sp: CAP05004A

Giá:1,500VND

1,500

TỤ NHÔM 220UF 50V SMD 10*10.2MM

TỤ NHÔM 220UF 50V SMD 10*10.2MM

Mã sp: CAP05003

Giá:1,500VND

1,500

Tụ gốm đỏ 684/400v

Tụ gốm đỏ 684/400v

Mã sp: CAP01013

Giá:2,000VND

2,000

Tụ gốm đỏ 224/400v

Tụ gốm đỏ 224/400v

Mã sp: CAP01012

Giá:1,000VND

1,000

Tụ gốm đỏ 105/400v

Tụ gốm đỏ 105/400v

Mã sp: CAP01014

Giá:2,000VND

2,000

TỤ GỐM 224 0.22UF 50V (10c)

TỤ GỐM 224 0.22UF 50V (10c)

Mã sp: CAP01009A

Giá:3,000VND

3,000

 TỤ 105J 250V

TỤ 105J 250V

Mã sp: CAP01017

Giá:1,500VND

1,500

C24pF Tụ dán 0805 (10c)

C24pF Tụ dán 0805 (10c)

Mã sp: CAP03012

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 10P 0805 (10c)

TỤ DÁN 10P 0805 (10c)

Mã sp: CAP03011A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 224 0805 (10c)

TỤ DÁN 224 0805 (10c)

Mã sp: CAP03009A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 474 0805 (10c)

TỤ DÁN 474 0805 (10c)

Mã sp: CAP03010A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 103 0805 (10c)

TỤ DÁN 103 0805 (10c)

Mã sp: CAP03008A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 102 0805 (10c)

TỤ DÁN 102 0805 (10c)

Mã sp: CAP03007A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 101 0805 (10c)

TỤ DÁN 101 0805 (10c)

Mã sp: CAP03006A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 33P 0805 (10c)

TỤ DÁN 33P 0805 (10c)

Mã sp: CAP03005A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 22P 0805 (10c)

TỤ DÁN 22P 0805 (10c)

Mã sp: CAP03004A

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 10UF 0805 (10c)

TỤ DÁN 10UF 0805 (10c)

Mã sp: CAP03003

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 1UF 0805 (10c)

TỤ DÁN 1UF 0805 (10c)

Mã sp: CAP03002

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 104 0805 (10c)

TỤ DÁN 104 0805 (10c)

Mã sp: CAP03001

Giá:2,000VND

2,000

TỤ 102J630V 1NF

TỤ 102J630V 1NF

Mã sp: CAP04001

Giá:2,000VND

2,000

Trang đầu ◄1 2 3 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...