Linh kiện điện tử 69

Trở Vạch 1/4 5%

TRỞ 1M - 10M OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 1M - 10M OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01137A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 1K - 100K OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 1K - 100K OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01139A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 0 - 100 Ohm 1/4w (50 cái)

TRỞ 0 - 100 Ohm 1/4w (50 cái)

Mã sp: DTR01141A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 110 - 910 OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 110 - 910 OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01144A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 110K - 910K OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 110K - 910K OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01132A

Giá:4,000VND

4,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...