Linh kiện điện tử 69

Trở Công Suất 5W

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 1K

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 1K

Mã sp: DTR03011

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 100

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 100

Mã sp: DTR03010

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 20

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 20

Mã sp: DTR03009

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 15

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 15

Mã sp: DTR03008

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 10

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 10

Mã sp: DTR03007

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 5

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 5

Mã sp: DTR03006

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 2.2

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 2.2

Mã sp: DTR03005

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 1

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 1

Mã sp: DTR03004

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 0.5

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 0.5

Mã sp: DTR03003

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 0.25

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 0.25

Mã sp: DTR03002

Giá:2,000VND

2,000

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 0.22

TRỞ CÔNG SUẤT 5W 0.22

Mã sp: DTR03001

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...