Linh kiện điện tử 69

Triac & SCR Output

TLP185GB SOP-4

TLP185GB SOP-4

Mã sp: OPT01007A

Giá:9,000VND

9,000

HCPL - 4504

HCPL - 4504

Mã sp: OPT01007

Giá:9,000VND

9,000

PC817B DIP-4 5V 20MA

PC817B DIP-4 5V 20MA

Mã sp: OPT01006

Giá:2,000VND

2,000

4N35M DIP-6

4N35M DIP-6

Mã sp: OPT01004

Giá:5,000VND

5,000

TLP521-1GB (DIP 4)

TLP521-1GB (DIP 4)

Mã sp: OPT01001

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...