Linh kiện điện tử 69

Transistors

ĐẾ CHUYỂN PLCC44 TO DIP40

ĐẾ CHUYỂN PLCC44 TO DIP40

Mã sp: SP010341

Giá:40,000VND

40,000

USB-TTL Lập Trình MCU STC 51

USB-TTL Lập Trình MCU STC 51

Mã sp: SP010331

Giá:80,000VND

80,000

Transistor 2SB1647 PNP

Transistor 2SB1647 PNP

Mã sp: Z00044

Giá:20,000VND

20,000

Transistors 2SA1943

Transistors 2SA1943

Mã sp: SP000180

Giá:18,000VND

18,000

TRANSISTOR 2N2222

TRANSISTOR 2N2222

Mã sp: TST01001

Giá:1,000VND

1,000

TRANSISTOR A1015 (10pcs)

TRANSISTOR A1015 (10pcs)

Mã sp: TST01003

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS S8050 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS S8050 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01004

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS 2N3904 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS 2N3904 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01005

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS C1815 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS C1815 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01006

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS C945 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS C945 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01007

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS BC547 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS BC547 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01008

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS 2N3906 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS 2N3906 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01009

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS A1013 TO-92

TRANSISTORS A1013 TO-92

Mã sp: TST01010

Giá:1,000VND

1,000

TRANSISTORS S9014 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS S9014 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01011

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTORS S9013 TO-92 (10pcs)

TRANSISTORS S9013 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01012

Giá:4,000VND

4,000

TIP41C NPN TO-220

TIP41C NPN TO-220

Mã sp: TST01013

Giá:2,500VND

2,500

TIP41C NPN TO-220

TIP41C NPN TO-220

Mã sp: TST01013

Giá:2,500VND

2,500

S8550 (10pcs)

S8550 (10pcs)

Mã sp: TST02001

Giá:4,000VND

4,000

TIP42C NPN TO-220

TIP42C NPN TO-220

Mã sp: TST01015

Giá:2,500VND

2,500

2N5551 TO-92 (10pcs)

2N5551 TO-92 (10pcs)

Mã sp: TST01016

Giá:4,000VND

4,000

TIP127 TO-220

TIP127 TO-220

Mã sp: TST01017

Giá:2,500VND

2,500

TIP122 TO-220

TIP122 TO-220

Mã sp: TST01018

Giá:2,500VND

2,500

TRANSISTOR 2SD882P D882P TO-126

TRANSISTOR 2SD882P D882P TO-126

Mã sp: TST01019

Giá:1,500VND

1,500

TRANSISTOR 2SB772P TO-126

TRANSISTOR 2SB772P TO-126

Mã sp: TST01020

Giá:1,500VND

1,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...