Linh kiện điện tử 69

Transistors SMD

ĐẾ CHUYỂN PLCC44 TO DIP40

ĐẾ CHUYỂN PLCC44 TO DIP40

Mã sp: SP010341

Giá:40,000VND

40,000

USB-TTL Lập Trình MCU STC 51

USB-TTL Lập Trình MCU STC 51

Mã sp: SP010331

Giá:80,000VND

80,000

Transistor 2SB1647 PNP

Transistor 2SB1647 PNP

Mã sp: Z00044

Giá:20,000VND

20,000

Transistors 2SA1943

Transistors 2SA1943

Mã sp: SP000180

Giá:18,000VND

18,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...