Linh kiện điện tử 69

Transistors DIP

2SC5707 TO-251

2SC5707 TO-251

Mã sp: TST01037

Giá:4,000VND

4,000

TIP 147 TO-220

TIP 147 TO-220

Mã sp: TST01033

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTOR 2SB772P TO-126

TRANSISTOR 2SB772P TO-126

Mã sp: TST01020

Giá:1,500VND

1,500

TRANSISTOR 2N3055 NPN TO-3 60V 15A

TRANSISTOR 2N3055 NPN TO-3 60V 15A

Mã sp: TST01021

Giá:9,000VND

9,000

TL431 TO-92

TL431 TO-92

Mã sp: TST01022

Giá:1,000VND

1,000

MJE 13003 NPN TO-220

MJE 13003 NPN TO-220

Mã sp: TST01023

Giá:4,000VND

4,000

TRANSISTOR NPN TO-220 FJP13009 400V 12A

TRANSISTOR NPN TO-220 FJP13009 400V 12A

Mã sp: TST01024

Giá:13,000VND

13,000

MJE 13003 NPN TO-92 1.5A 450V

MJE 13003 NPN TO-92 1.5A 450V

Mã sp: TST01025

Giá:1,000VND

1,000

A564 (10pcs)

A564 (10pcs)

Mã sp: TST01026

Giá:4,000VND

4,000

A1538

A1538

Mã sp: TST01027

Giá:10,000VND

10,000

2SC3953

2SC3953

Mã sp: TST01028

Giá:10,000VND

10,000

C2383

C2383

Mã sp: TST01031

Giá:1,000VND

1,000

2N5401 (10pcs)

2N5401 (10pcs)

Mã sp: TST01032

Giá:4,000VND

4,000

2SD1795

2SD1795

Mã sp: TST01034

Giá:15,000VND

15,000

H1061

H1061

Mã sp: TST01035

Giá:3,500VND

3,500

2SD718

2SD718

Mã sp: TST01036

Giá:8,000VND

8,000

2SB772 TO-126 PNP

2SB772 TO-126 PNP

Mã sp: TST01038

Giá:1,500VND

1,500

2SD882 TO-126 NPN

2SD882 TO-126 NPN

Mã sp: TST01039

Giá:1,500VND

1,500

2SB688

2SB688

Mã sp: TST01040

Giá:8,000VND

8,000

2N2646

2N2646

Mã sp: TST01041

Giá:45,000VND

45,000

2SB1647

2SB1647

Mã sp: Z00044

Giá:20,000VND

20,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...