Linh kiện điện tử 69

Thiết Bị Khác

KHUNG ĐỘNG CƠ DC

KHUNG ĐỘNG CƠ DC

Mã sp: RBT03001

Giá:15,000VND

15,000

Đĩa ENCODER

Đĩa ENCODER

Mã sp: RBT03002

Giá:15,000VND

15,000

Mắt đọc encoder ITR9608-F

Mắt đọc encoder ITR9608-F

Mã sp: RBT03003

Giá:12,000VND

12,000

KHUNG XE MÔ HÌNH 3 BÁNH

KHUNG XE MÔ HÌNH 3 BÁNH

Mã sp: RBT03004

Giá:200,000VND

200,000

KHUNG XE MÔ HÌNH 4 BÁNH

KHUNG XE MÔ HÌNH 4 BÁNH

Mã sp: RBT03005

Giá:350,000VND

350,000

H21A3 THU PHÁT HỒNG NGOẠI

H21A3 THU PHÁT HỒNG NGOẠI

Mã sp: RBT03006

Giá:12,000VND

12,000

BÁNH XE V1

BÁNH XE V1

Mã sp: RBT02001

Giá:20,000VND

20,000

BÁNH XE V2

BÁNH XE V2

Mã sp: RBT02002

Giá:100,000VND

100,000

BÁNH XE V3

BÁNH XE V3

Mã sp: RBT02003

Giá:39,000VND

39,000

BÁNH XE DẪN ĐỘNG

BÁNH XE DẪN ĐỘNG

Mã sp: RBT02004

Giá:12,000VND

12,000

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

Mã sp: RBT01001

Giá:25,000VND

25,000

SERVO MG996R

SERVO MG996R

Mã sp: RBT01002

Giá:190,000VND

190,000

SERVO SG90 - TOWERPRO

SERVO SG90 - TOWERPRO

Mã sp: RBT01003

Giá:49,000VND

49,000

BỘ GIẢM TỐC (1 ĐỘNG CƠ)

BỘ GIẢM TỐC (1 ĐỘNG CƠ)

Mã sp: RBT01004

Giá:25,000VND

25,000

SERVO FUTABA S3003 38G

SERVO FUTABA S3003 38G

Mã sp: RBT01006

Giá:109,000VND

109,000

Cánh Tay ROBOT

Cánh Tay ROBOT

Mã sp: RBT01020

Giá:2,500,000VND

2,500,000

Động Cơ 12v

Động Cơ 12v

Mã sp: SP000081

Giá:8,000VND

8,000

Động cơ 3 - 6V nhỏ

Động cơ 3 - 6V nhỏ

Mã sp: RBT01005

Giá:7,000VND

7,000

Kìm kẹp

Kìm kẹp

Mã sp: TBI04001

Giá:25,000VND

25,000

MỠ HÀN BS-10

MỠ HÀN BS-10

Mã sp: TBI04002

Giá:35,000VND

35,000

MÚT SẠCH MỎ HÀN

MÚT SẠCH MỎ HÀN

Mã sp: TBI04003

Giá:4,000VND

4,000

KẸP THẲNG (LOẠI TỐT)

KẸP THẲNG (LOẠI TỐT)

Mã sp: TBI04005

Giá:20,000VND

20,000

KẸP CONG (LOẠI TỐT)

KẸP CONG (LOẠI TỐT)

Mã sp: TBI04004

Giá:20,000VND

20,000

GIÁ ĐỂ HÀN

GIÁ ĐỂ HÀN

Mã sp: TBI04006

Giá:25,000VND

25,000

Trang đầu ◄1 2 3 4 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...