Linh kiện điện tử 69

Thạch Anh

THẠCH ANH 12MHZ SMD

THẠCH ANH 12MHZ SMD

Mã sp: CRY02004A

Giá:2,000VND

2,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

Mã sp: S00001

Giá:59,000VND

59,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

Mã sp: S00001

Giá:59,000VND

59,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

Mã sp: S00001

Giá:59,000VND

59,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12710-100W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12710-100W

Mã sp: S00002

Giá:105,000VND

105,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12715-150W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12715-150W

Mã sp: S00003

Giá:125,000VND

125,000

Tản Nhiệt TEC1 - 40*40*11

Tản Nhiệt TEC1 - 40*40*11

Mã sp: S00005

Giá:12,000VND

12,000

Lót Cách Nhiệt TEC1-127XX

Lót Cách Nhiệt TEC1-127XX

Mã sp: S00004

Giá:5,000VND

5,000

THẠCH ANH 20MHZ

THẠCH ANH 20MHZ

Mã sp: CRY01002

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 11.0592MHZ

THẠCH ANH 11.0592MHZ

Mã sp: CRY01004

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 16MHZ

THẠCH ANH 16MHZ

Mã sp: CRY01006

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 24MHZ

THẠCH ANH 24MHZ

Mã sp: CRY01007

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 40MHZ

THẠCH ANH 40MHZ

Mã sp: CRY01008

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 4MHZ

THẠCH ANH 4MHZ

Mã sp: CRY01009

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 26MHZ

THẠCH ANH 26MHZ

Mã sp: CRY01010

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 7.3728MHZ 49S

THẠCH ANH 7.3728MHZ 49S

Mã sp: CRY01011

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 29.4912 mhz

THẠCH ANH 29.4912 mhz

Mã sp: CRY01012

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...