Linh kiện điện tử 69

Thạch Anh SMD

THẠCH ANH 12MHZ SMD

THẠCH ANH 12MHZ SMD

Mã sp: CRY02004A

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 6MHZ SMD

THẠCH ANH 6MHZ SMD

Mã sp: CRY02003

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 20MHZ SMD

THẠCH ANH 20MHZ SMD

Mã sp: CRY02002

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 8MHZ SMD

THẠCH ANH 8MHZ SMD

Mã sp: CRY02001

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 11.0592MHZ SMD

THẠCH ANH 11.0592MHZ SMD

Mã sp: CRY02005A

Giá:2,500VND

2,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...