Linh kiện điện tử 69

Terminal

-11% con HT508-8P-5.08mm CONG

con HT508-8P-5.08mm CONG

Mã sp: CNT12010

Giá:8,000VND

9,000

CON HB9500-2P

CON HB9500-2P

Mã sp: CNT12022A

Giá:3,000VND

3,000

CON 10 2EDG5.08-10P 5.08MM

CON 10 2EDG5.08-10P 5.08MM

Mã sp: CNT12026A

Giá:12,000VND

12,000

CON 2 2EDG5.08-2P 5.08MM

CON 2 2EDG5.08-2P 5.08MM

Mã sp: CNT12027A

Giá:3,000VND

3,000

CON 2 KF7.62-2P 7.62MM 300MIL

CON 2 KF7.62-2P 7.62MM 300MIL

Mã sp: CNT12029A

Giá:2,000VND

2,000

CON 3 KF25C-3P 7.62MM

CON 3 KF25C-3P 7.62MM

Mã sp: CNT12037

Giá:2,000VND

2,000

-33% CON 4 KF25C-4P 7.62MM

CON 4 KF25C-4P 7.62MM

Mã sp: CNT12038

Giá:2,000VND

3,000

KF301-2P

KF301-2P

Mã sp: CNT12040

Giá:1,500VND

1,500

KF301-3P

KF301-3P

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CON 2 KF25C-2P 7.62MM

CON 2 KF25C-2P 7.62MM

Mã sp: CNT12036

Giá:2,000VND

2,000

CON 2 KF103-2P 5.08MM

CON 2 KF103-2P 5.08MM

Mã sp: CNT12035A

Giá:1,500VND

1,500

CON 3 KF128-3P 5.08MM

CON 3 KF128-3P 5.08MM

Mã sp: CNT12034A

Giá:2,000VND

2,000

CON 2 KF128-2P 5.08MM

CON 2 KF128-2P 5.08MM

Mã sp: CNT12033A

Giá:1,500VND

1,500

CON 4 2EDG5.08-4P 5.08MM

CON 4 2EDG5.08-4P 5.08MM

Mã sp: CNT12032A

Giá:4,000VND

4,000

CON 8 2EDG5.08-8P 5.08MM

CON 8 2EDG5.08-8P 5.08MM

Mã sp: CNT12031A

Giá:8,000VND

8,000

CON 12 2EDG5.08-12P 5.08MM

CON 12 2EDG5.08-12P 5.08MM

Mã sp: CNT12030A

Giá:12,000VND

12,000

CON 3 2EDG5.08-3P 5.08MM

CON 3 2EDG5.08-3P 5.08MM

Mã sp: CNT12028A

Giá:3,000VND

3,000

CON KF128-3P

CON KF128-3P

Mã sp: CNT12024A

Giá:2,000VND

2,000

CON KF128-2P

CON KF128-2P

Mã sp: CNT12023A

Giá:1,500VND

1,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...