Linh kiện điện tử 69

Switch - Công Tắc Bit

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN SS-12D00

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN SS-12D00

Mã sp: BUT02001

Giá:4,000VND

4,000

SWITCH GẠT 220V 3 CHÂN

SWITCH GẠT 220V 3 CHÂN

Mã sp: BUT02002

Giá:5,000VND

5,000

SWITCH SỐ 8P (CÔNG TẮC BIT 8P)

SWITCH SỐ 8P (CÔNG TẮC BIT 8P)

Mã sp: BUT02003

Giá:4,000VND

4,000

SWITCH SỐ 7P (CÔNG TẮC BIT 7P)

SWITCH SỐ 7P (CÔNG TẮC BIT 7P)

Mã sp: BUT02004

Giá:4,000VND

4,000

SWITCH SỐ 6P (CÔNG TẮC BIT 6P)

SWITCH SỐ 6P (CÔNG TẮC BIT 6P)

Mã sp: BUT02005

Giá:3,000VND

3,000

SWITCH SỐ 5P (CÔNG TẮC BIT 5P)

SWITCH SỐ 5P (CÔNG TẮC BIT 5P)

Mã sp: BUT02006

Giá:3,000VND

3,000

SWITCH SỐ 4P (CÔNG TẮC BIT 4P)

SWITCH SỐ 4P (CÔNG TẮC BIT 4P)

Mã sp: BUT02007

Giá:2,500VND

2,500

SWITCH SỐ 3P (CÔNG TẮC BIT 3P)

SWITCH SỐ 3P (CÔNG TẮC BIT 3P)

Mã sp: BUT02008

Giá:2,000VND

2,000

SWITCH SỐ 2P (CÔNG TẮC BIT 2P)

SWITCH SỐ 2P (CÔNG TẮC BIT 2P)

Mã sp: BUT02009

Giá:2,000VND

2,000

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Mã sp: BUT02010

Giá:5,000VND

5,000

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN (Có chân giữ)

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN (Có chân giữ)

Mã sp: BUT02011

Giá:2,000VND

2,000

SWITCH SỐ 1P (CÔNG TẮC BIT 1P)

SWITCH SỐ 1P (CÔNG TẮC BIT 1P)

Mã sp: BUT02012

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...