LOADING IMAGES
STM32F407VET6 LQFP-100STM32F407VET6 LQFP-100STM32F407VET6 LQFP-100STM32F407VET6 LQFP-100STM32F407VET6 LQFP-100STM32F407VET6 LQFP-100

STM32F407VET6 LQFP-100

Mã sản phẩm: VĐK04006

Giá:
Giá NY: 150,000 đ

STM32F407VET6 LQFP-100

I. TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM

⦁    Core: ARM Cortex M4

⦁    Độ rộng của Bus Dữ liệu: 32 bit

⦁    Tần số đồng hồ tối đa: 168 MHz

⦁    Kích thước bộ nhớ chương trình: 512 kB

⦁    Kích thước bộ nhớ dữ liệu: 192 kB

⦁    Độ phân giải ADC: 12 bit

⦁    Số I / O: 82 I / O

⦁    Điện áp điều hành: 1,8 V đến 3,6 V

⦁    Nhiệt độ hoạt động tối đa: + 85 C tối thiểu -40 C

⦁    Độ phân giải DAC: 12 bit

⦁    Loại RAM dữ liệu: SRAM

⦁    Loại giao diện: CAN, I2C, SDIO, I2S / SPI, UART / USART, USB

⦁    Số kênh ADC: 16 Kênh

⦁    Bộ xử lý Dòng: STM32F40

⦁    Loại chương trình bộ nhớ: Flash

⦁    Điện áp cung cấp - Tối đa: 3,6 V Tối thiểu: 1,8 V

III. Mô tả các chân

⦁    VCC: chân cung cấp điện.

⦁    -GND: chân nối đất.

⦁    RST: Ngõ vào reset. Mức cao trên chân này trong 2 chu kỳ máy trong khi bộ dao động đang hoạt động sẽ reset