LOADING IMAGES
STM32F103VET6 LQFP-100STM32F103VET6 LQFP-100STM32F103VET6 LQFP-100STM32F103VET6 LQFP-100STM32F103VET6 LQFP-100

STM32F103VET6 LQFP-100

Mã sản phẩm: VĐK04005

Giá:
Giá NY: 100,000 đ

STM32F103VET6 LQFP-100

I. TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM

⦁    Core: ARM Cortex M3

⦁    Độ rộng của Bus Dữ liệu: 32 bit

⦁    Tần số đồng hồ tối đa: 72 MHz

⦁    Kích thước bộ nhớ chương trình: 512 kB

⦁    Dung lượng bộ nhớ RAM: 64 kB

⦁    Độ phân giải ADC: 12 bit

⦁    Số I / O: 80 I / O

⦁    Điều hành Điện áp cung cấp: 2 V đến 3,6 V

⦁    Nhiệt độ hoạt động tối đa: + 85 C tối thiểu: - 40 C

⦁    Loại RAM dữ liệu: SRAM

⦁    Chiều cao: 1,4 mm

⦁    Loại giao diện: CAN, I2C, SPI, USART, USB

⦁    Chiều dài: 14 mm

⦁    Số kênh ADC: 16

⦁    Số Timers / Counters: 8 Timer

⦁    Bộ xử lý Dòng: ARM Cortex M

⦁    Loại chương trình bộ nhớ: Flash

⦁    Điện áp cung cấp - Tối đa: 3,6 V Tối thiểu: 2 V

III. Mô tả các chân

⦁    VCC: chân cung cấp điện.

⦁    -GND: chân nối đất.

⦁    RST: Ngõ vào reset. Mức cao trên chân này trong 2 chu kỳ máy trong khi bộ dao động đang hoạt động sẽ reset