Linh kiện điện tử 69

SMD

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

Mã sp: FET02003

Giá:5,000VND

5,000

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

Mã sp: FET02002

Giá:5,000VND

5,000

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

Mã sp: FET02001

Giá:5,000VND

5,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...