Linh kiện điện tử 69
-4% COMBO XE TRÁNH VẬT CẢN

COMBO XE TRÁNH VẬT CẢN

Mã sp:

Giá:769,000VND

799,000

-4% COMBO XE DÒ ĐƯỜNG

COMBO XE DÒ ĐƯỜNG

Mã sp:

Giá:769,000VND

799,000

-20% COMBO linh kiện

COMBO linh kiện

Mã sp:

Giá:100,000VND

125,000

-17% COMBO linh kiện

COMBO linh kiện

Mã sp:

Giá:100,000VND

120,000

-13% COMBO Tay hàn 907

COMBO Tay hàn 907

Mã sp:

Giá:200,000VND

230,000

-12% COMBO Module dò đường V1

COMBO Module dò đường V1

Mã sp:

Giá:150,000VND

170,000

-6% MẠCH NẠP ISP V2

MẠCH NẠP ISP V2

Mã sp: MNA03005

Giá:150,000VND

159,000

-7% MẠCH NẠP 8051

MẠCH NẠP 8051

Mã sp: MNA03001

Giá:200,000VND

215,000

-6% Mạch Nạp SP200

Mạch Nạp SP200

Mã sp: MNA03004

Giá:189,000VND

200,000

-5% KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

Mã sp: KIT02011A

Giá:400,000VND

420,000

-10% ĐẾ NẠP 89/AVR

ĐẾ NẠP 89/AVR

Mã sp: MNA01003

Giá:45,000VND

50,000

-7% MẠCH NẠP ISP

MẠCH NẠP ISP

Mã sp: MNA03003

Giá:65,000VND

70,000

-5% ARDUINO MEGA2560 R3

ARDUINO MEGA2560 R3

Mã sp: KIT04006

Giá:219,000VND

230,000

-7% ARDUINO DUE R3

ARDUINO DUE R3

Mã sp: KIT04008A

Giá:509,000VND

550,000

-17% KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

Mã sp: KIT04003B

Giá:149,000VND

180,000

-7% 51AVR USBASP/USBISP

51AVR USBASP/USBISP

Mã sp: MNA03001

Giá:70,000VND

75,000

-8% KIT WiFi Arduino UNO ESP8266

KIT WiFi Arduino UNO ESP8266

Mã sp: KIT04003A

Giá:230,000VND

250,000

-20% XBee S2 2MW

XBee S2 2MW

Mã sp: KIT04010

Giá:800,000VND

1,000,000

Tụ gốm đỏ 105/400v

Tụ gốm đỏ 105/400v

Mã sp: CAP01014

Giá:2,000VND

2,000

TỤ DÁN 104 0805 (10c)

TỤ DÁN 104 0805 (10c)

Mã sp: CAP03001

Giá:2,000VND

2,000

TỤ 102J630V 1NF

TỤ 102J630V 1NF

Mã sp: CAP04001

Giá:2,000VND

2,000

TỤ GỐM 101 (10pcs)

TỤ GỐM 101 (10pcs)

Mã sp: CAP01001

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 2A 104 (MÀU XANH) ( 10 pcs )

TỤ GỐM 2A 104 (MÀU XANH) ( 10 pcs )

Mã sp: CAP01010

Giá:5,000VND

5,000

TRANSISTOR 2SB772P TO-126

TRANSISTOR 2SB772P TO-126

Mã sp: TST01020

Giá:1,500VND

1,500

CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG ADXL345

CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG ADXL345

Mã sp: CBI06002

Giá:79,000VND

79,000

-17% GY-521 MPU 6050

GY-521 MPU 6050

Mã sp: CBI06001

Giá:75,000VND

90,000

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V1

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V1

Mã sp: CBI03001

Giá:25,000VND

25,000

-4% Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm SHT71

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm SHT71

Mã sp: CBI01019

Giá:515,000VND

535,000

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 CHỐNG NƯỚC

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 CHỐNG NƯỚC

Mã sp: CBI01012A

Giá:49,000VND

49,000

GY-511 LSM303DLHC V1 LA BÀN SỐ

GY-511 LSM303DLHC V1 LA BÀN SỐ

Mã sp: CBI06005A

Giá:180,000VND

180,000

LĂNG KÍNH FRESNEL 8002-2

LĂNG KÍNH FRESNEL 8002-2

Mã sp: CBI03004A

Giá:5,000VND

5,000

-16% COMBO HÀN 907 MINI

COMBO HÀN 907 MINI

Mã sp:

Giá:160,000VND

190,000

-8% COMBO HÀN 907

COMBO HÀN 907

Mã sp:

Giá:220,000VND

240,000

-4% COMBO HÀN 2 (NEW)

COMBO HÀN 2 (NEW)

Mã sp:

Giá:439,000VND

459,000

-3% Combo Xe Robot Dò Đường V2

Combo Xe Robot Dò Đường V2

Mã sp:

Giá:860,000VND

890,000

-4% COMBO XE DÒ ĐƯỜNG

COMBO XE DÒ ĐƯỜNG

Mã sp:

Giá:769,000VND

799,000

-3% COMBO XE DÒ ĐƯỜNG 4 BÁNH

COMBO XE DÒ ĐƯỜNG 4 BÁNH

Mã sp:

Giá:969,000VND

999,000

-4% COMBO XE TRÁNH VẬT CẢN

COMBO XE TRÁNH VẬT CẢN

Mã sp:

Giá:769,000VND

799,000

-4% Combo Xe Robot Tránh Vật Cản V3

Combo Xe Robot Tránh Vật Cản V3

Mã sp:

Giá:779,000VND

809,000

-3% COMBO XE TRÁNH VẬT CẢN 4 BÁNH

COMBO XE TRÁNH VẬT CẢN 4 BÁNH

Mã sp:

Giá:969,000VND

999,000

-4% COMBO XE ĐIỀU KHIỂN BẰNG BLUETOOTH

COMBO XE ĐIỀU KHIỂN BẰNG BLUETOOTH

Mã sp:

Giá:769,000VND

799,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...