Linh kiện điện tử 69

Sản phẩm mới

ST-LINK V2 MINI

ST-LINK V2 MINI

Mã sp: MNA04001

Giá:110,000VND

110,000

MẠCH NẠP JLINK V8

MẠCH NẠP JLINK V8

Mã sp: MNA04002

Giá:249,000VND

249,000

-6% ARDUINO UNO R3 NEW

ARDUINO UNO R3 NEW

Mã sp: KIT04007A

Giá:99,000VND

105,000

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

Mã sp: KIT02009A

Giá:300,000VND

300,000

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

Mã sp: KIT02010A

Giá:580,000VND

580,000

KIT STM32F103RCT6

KIT STM32F103RCT6

Mã sp: KIT02013

Giá:250,000VND

250,000

KIT ATMEGA8 V2

KIT ATMEGA8 V2

Mã sp: SP010332

Giá:110,000VND

110,000

KIT ATMEGA16 V2

KIT ATMEGA16 V2

Mã sp: SP010333

Giá:145,000VND

145,000

KIT ATMEGA128 V2

KIT ATMEGA128 V2

Mã sp: SP010334

Giá:175,000VND

175,000

-12% WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

Mã sp: KIT04013

Giá:229,000VND

260,000

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mã sp: SP010363

Giá:130,000VND

130,000

-11% Mạch nạp U-link 2

Mạch nạp U-link 2

Mã sp:

Giá:400,000VND

450,000

-22% JOYSTICK FOR ARDUINO

JOYSTICK FOR ARDUINO

Mã sp: KIT04009A

Giá:39,000VND

50,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...