Linh kiện điện tử 69

RJ45-RJ11-PS2

RJ45 LOẠI CÓ ĐÈN BÁO

RJ45 LOẠI CÓ ĐÈN BÁO

Mã sp: CNT09004

Giá:24,000VND

24,000

PS2 CONNECTOR

PS2 CONNECTOR

Mã sp: CNT09003

Giá:4,000VND

4,000

RJ45 8P (LOẠI NGẮN)

RJ45 8P (LOẠI NGẮN)

Mã sp: CNT09002

Giá:6,000VND

6,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...