Linh kiện điện tử 69

Relay

MODULE RELAY 4 KÊNH

MODULE RELAY 4 KÊNH

Mã sp: MDL07023

Giá:49,000VND

49,000

RELAY Omron G2R-2-DC24V 8 chân

RELAY Omron G2R-2-DC24V 8 chân

Mã sp: RLY01025

Giá:50,000VND

50,000

RELAY RY5W-K

RELAY RY5W-K

Mã sp: RLY01008

Giá:20,000VND

20,000

RELAY 6V - 10A

RELAY 6V - 10A

Mã sp: RLY01003

Giá:6,000VND

6,000

RELAY 24V 30A

RELAY 24V 30A

Mã sp: RLY01007

Giá:21,000VND

21,000

RELAY 12V 30A

RELAY 12V 30A

Mã sp: RLY01001

Giá:20,000VND

20,000

RELAY 12V - 10A

RELAY 12V - 10A

Mã sp: RLY01004

Giá:6,000VND

6,000

RELAY 5V - 10A

RELAY 5V - 10A

Mã sp: RLY01002

Giá:6,000VND

6,000

RELAY 5V 8 CHÂN (SMI-5VDC-SL-2C)

RELAY 5V 8 CHÂN (SMI-5VDC-SL-2C)

Mã sp: RLY01005

Giá:25,000VND

25,000

-9% RELAY 5V 30A

RELAY 5V 30A

Mã sp: RLY01006

Giá:21,000VND

23,000

RELAY 5V HUIKE 2A 30VDC MÀU VÀNG

RELAY 5V HUIKE 2A 30VDC MÀU VÀNG

Mã sp: RLY01009

Giá:15,000VND

15,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...