Linh kiện điện tử 69

PIC-dsPIC

-4% DSPIC30F4011 - 30I/P DIP-40

DSPIC30F4011 - 30I/P DIP-40

Mã sp: VĐK02013A

Giá:120,000VND

125,000

-4% PIC 18F4550

PIC 18F4550

Mã sp: VDK02002

Giá:120,000VND

125,000

-25% PIC16F877A-I/PT

PIC16F877A-I/PT

Mã sp: VĐK02005

Giá:60,000VND

80,000

-10% dsPIC30F2010-30I/SP

dsPIC30F2010-30I/SP

Mã sp: VĐK02003

Giá:80,000VND

89,000

-5% PIC18F452-I/PT TQFP44

PIC18F452-I/PT TQFP44

Mã sp: VĐK02004

Giá:90,000VND

95,000

-2% PIC16F887-I/P DIP40

PIC16F887-I/P DIP40

Mã sp: VĐK02006

Giá:45,000VND

46,000

-10% PIC16F84A DIP-18

PIC16F84A DIP-18

Mã sp: VĐK02007

Giá:90,000VND

100,000

-10% PIC18F452-I/P DIP-40

PIC18F452-I/P DIP-40

Mã sp: VĐK02008A

Giá:90,000VND

100,000

-10% PIC12f629 DIP-8

PIC12f629 DIP-8

Mã sp: VĐK02009A

Giá:18,000VND

20,000

-9% PIC12f675 DIP-8

PIC12f675 DIP-8

Mã sp:

Giá:20,000VND

22,000

-9% DSPIC30F3012 - 20I/SP

DSPIC30F3012 - 20I/SP

Mã sp:

Giá:100,000VND

110,000

-4% DSPIC30F3013 - 30I/SP DIP-28

DSPIC30F3013 - 30I/SP DIP-28

Mã sp: VĐK02012A

Giá:120,000VND

125,000

-5% PIC 16F57 DIP-28

PIC 16F57 DIP-28

Mã sp: VĐK02014

Giá:20,000VND

21,000

-5% Pic18F2550-I/SO

Pic18F2550-I/SO

Mã sp: VĐK02015A

Giá:90,000VND

95,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...