Linh kiện điện tử 69

Phụ Kiện Điện Tử

-6% Mờ hàn Amtech NC-559

Mờ hàn Amtech NC-559

Mã sp: TBK6911021

Giá:330,000VND

350,000

-7% Mỏ hàn xung Soldering JS

Mỏ hàn xung Soldering JS

Mã sp: MH6911021

Giá:270,000VND

290,000

Cáp 7 màu cái - cái 10cm (tệp 40 sợi)

Cáp 7 màu cái - cái 10cm (tệp 40 sợi)

Mã sp: TBK6916283

Giá:22,000VND

22,000

Cáp 7 màu đực - đực 10cm (tệp 40 sợi)

Cáp 7 màu đực - đực 10cm (tệp 40 sợi)

Mã sp: TBK6972232

Giá:30,000VND

30,000

Cáp 7 màu đực - cái 10cm (tệp 40 sợi)

Cáp 7 màu đực - cái 10cm (tệp 40 sợi)

Mã sp: TBK69886331

Giá:26,000VND

26,000

Cáp 7 màu cái-cái 20cm (tệp 40 sợi)

Cáp 7 màu cái-cái 20cm (tệp 40 sợi)

Mã sp: TBK69896633

Giá:20,000VND

20,000

-4% Đồng hồ DT-9205M

Đồng hồ DT-9205M

Mã sp: PK6916677

Giá:135,000VND

140,000

-15% Dao cắt mica

Dao cắt mica

Mã sp: TBK0111222

Giá:17,000VND

20,000

-14% Kìm Xuron

Kìm Xuron

Mã sp: TBK001222

Giá:30,000VND

35,000

CẦU CHÌ + ỐNG 220V

CẦU CHÌ + ỐNG 220V

Mã sp: CCI01025

Giá:3,000VND

3,000

MODULE RF CC1101 + ANTEN

MODULE RF CC1101 + ANTEN

Mã sp: MDL01008

Giá:179,000VND

179,000

MODULE GPS NEO 6M-0-001 +ANTEN

MODULE GPS NEO 6M-0-001 +ANTEN

Mã sp: MDL11008A

Giá:400,000VND

400,000

LOA 8 ÔM 1W

LOA 8 ÔM 1W

Mã sp: LOA02002

Giá:15,000VND

15,000

LOA 8 ÔM 0.5W

LOA 8 ÔM 0.5W

Mã sp: LOA02001

Giá:10,000VND

10,000

Hộp Nhựa 83x58x33MM Mặt Trong Có Tai

Hộp Nhựa 83x58x33MM Mặt Trong Có Tai

Mã sp: HN01011

Giá:25,000VND

25,000

Hộp Nhựa 240x160x90MM

Hộp Nhựa 240x160x90MM

Mã sp: HN01009

Giá:110,000VND

110,000

Hộp Nhưa 130x68x44MM

Hộp Nhưa 130x68x44MM

Mã sp: HN01007

Giá:17,000VND

17,000

Hộp Nhựa 158x91x46MM-Mặt Trong Có Tai

Hộp Nhựa 158x91x46MM-Mặt Trong Có Tai

Mã sp: HN01004

Giá:50,000VND

50,000

Hộp Nhựa 125x80x25MM

Hộp Nhựa 125x80x25MM

Mã sp: HN01002

Giá:24,000VND

24,000

Hộp Nhựa 70x45x18MM

Hộp Nhựa 70x45x18MM

Mã sp: HN01012

Giá:6,000VND

6,000

Hộp Nhựa 90x76x25MM

Hộp Nhựa 90x76x25MM

Mã sp: HN01010

Giá:11,000VND

11,000

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Mã sp: HN01008

Giá:6,000VND

6,000

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Mã sp: HN01008

Giá:6,000VND

6,000

Hộp Nhựa 90x70x29MM

Hộp Nhựa 90x70x29MM

Mã sp: HN01006

Giá:15,000VND

15,000

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...