Linh kiện điện tử 69

Phíp Đồng

PHÍP ĐỒNG KB 1 mặt 20*30

PHÍP ĐỒNG KB 1 mặt 20*30

Mã sp: DLM01001

Giá:25,000VND

25,000

PHÍP ĐỒNG LỖ 9*15

PHÍP ĐỒNG LỖ 9*15

Mã sp: DLM01003

Giá:9,000VND

9,000

PHÍP ĐỒNG LỖ 7*9

PHÍP ĐỒNG LỖ 7*9

Mã sp: DLM01004

Giá:6,000VND

6,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 20*30

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 20*30

Mã sp: DLM01005

Giá:65,000VND

65,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 2 MẶT 20*30

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 2 MẶT 20*30

Mã sp: DLM01006

Giá:70,000VND

70,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 10*15 2 MẶT

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 10*15 2 MẶT

Mã sp: DLM01007

Giá:20,000VND

20,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 15*20 2 MẶT

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 15*20 2 MẶT

Mã sp: DLM01008

Giá:35,000VND

35,000

PHÍP ĐỒNG LỖ 12*18

PHÍP ĐỒNG LỖ 12*18

Mã sp: DLM01009

Giá:15,000VND

15,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 10*15

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 10*15

Mã sp: DLM01010

Giá:15,000VND

15,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 15*20

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 15*20

Mã sp: DLM01011

Giá:30,000VND

30,000

PHÍP ĐỒNG THƯỜNG 1 mặt 10*15

PHÍP ĐỒNG THƯỜNG 1 mặt 10*15

Mã sp: DLM01002

Giá:12,000VND

12,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...