Linh kiện điện tử 69

PCB Đục Lỗ

PCB 5*7

PCB 5*7

Mã sp: DLM01014A

Giá:6,000VND

6,000

PCB 3*7

PCB 3*7

Mã sp: DLM01013A

Giá:5,000VND

5,000

PCB 2*8

PCB 2*8

Mã sp: DLM01012A

Giá:3,000VND

3,000

PCB ĐỤC LỖ 9X15 MÀU XANH (TỐT)

PCB ĐỤC LỖ 9X15 MÀU XANH (TỐT)

Mã sp: DLM01015

Giá:20,000VND

20,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...