Linh kiện điện tử 69

Mosfets & FETs

20N60 20A 600V

20N60 20A 600V

Mã sp: FET01003

Giá:12,000VND

12,000

12N60

12N60

Mã sp: FET01022

Giá:12,000VND

12,000

PN4391 TO-92

PN4391 TO-92

Mã sp: FET01016

Giá:10,000VND

10,000

IRF1404

IRF1404

Mã sp: FET01015

Giá:10,000VND

10,000

13NM60

13NM60

Mã sp: FET01014A

Giá:10,000VND

10,000

IRF640N TO-220

IRF640N TO-220

Mã sp: FET01004

Giá:8,000VND

8,000

4N60 FET MOSFET N TO - 220

4N60 FET MOSFET N TO - 220

Mã sp: FET01010

Giá:4,000VND

4,000

IRF530N TO-220

IRF530N TO-220

Mã sp: FET01005

Giá:8,000VND

8,000

IRF3205 TO-220

IRF3205 TO-220

Mã sp: FET01002

Giá:9,000VND

9,000

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

Mã sp: FET02003

Giá:5,000VND

5,000

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

Mã sp: FET02002

Giá:5,000VND

5,000

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

Mã sp: FET02001

Giá:5,000VND

5,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...