Linh kiện điện tử 69

Module

MODULE NRF24L01 + PA +LNA 1000M

MODULE NRF24L01 + PA +LNA 1000M

Mã sp: MDL01012

Giá:169,000VND

169,000

MODULE RF CC1101 + ANTEN

MODULE RF CC1101 + ANTEN

Mã sp: MDL01008

Giá:179,000VND

179,000

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

Mã sp: MDL04003

Giá:145,000VND

145,000

MODULE SD CARD

MODULE SD CARD

Mã sp: MDL05001

Giá:25,000VND

25,000

MODULE MICRO SDCARD

MODULE MICRO SDCARD

Mã sp: MDL05003A

Giá:28,000VND

28,000

MODULE L298 V1

MODULE L298 V1

Mã sp: MDL04001

Giá:70,000VND

70,000

MODULE L298 V3

MODULE L298 V3

Mã sp: MDL04005

Giá:70,000VND

70,000

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L293

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L293

Mã sp: MDL04006A

Giá:120,000VND

120,000

ĐỘNG CƠ BƯỚC 12V

ĐỘNG CƠ BƯỚC 12V

Mã sp: MDL04007A

Giá:25,000VND

25,000

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC A4988

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC A4988

Mã sp: MDL04008A

Giá:20,000VND

20,000

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L9110

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L9110

Mã sp: MDL04009A

Giá:60,000VND

60,000

TEST SERVO

TEST SERVO

Mã sp: MDL04010A

Giá:55,000VND

55,000

DIMMER AC220V 4000W DR40

DIMMER AC220V 4000W DR40

Mã sp: MDL04011

Giá:119,000VND

119,000

BLUETOOTH HC 05 (V1) (V2)

BLUETOOTH HC 05 (V1) (V2)

Mã sp: MDL03001

Giá:169,000VND

169,000

MODULE CC2540 RF-BM-S02 BLUETOOTH 4.0

MODULE CC2540 RF-BM-S02 BLUETOOTH 4.0

Mã sp: MDL03004A

Giá:105,000VND

105,000

MODULE TAI NGHE BLUETOOTH OVC3860 XS3868

MODULE TAI NGHE BLUETOOTH OVC3860 XS3868

Mã sp: MDL03005A

Giá:105,000VND

105,000

BLUETOOTH HC06

BLUETOOTH HC06

Mã sp: MDL03002

Giá:125,000VND

125,000

MODULE ETHERNET ENC28J60

MODULE ETHERNET ENC28J60

Mã sp: MDL02001

Giá:90,000VND

90,000

MODULE WIFI USB

MODULE WIFI USB

Mã sp: SP010026

Giá:120,000VND

120,000

MODULE ESP8266 WIFI

MODULE ESP8266 WIFI

Mã sp: MDL02003A

Giá:85,000VND

85,000

MODULE UART-WIFI HLK-RM04

MODULE UART-WIFI HLK-RM04

Mã sp: MDL02004A

Giá:140,000VND

140,000

MODULE ESP8266-07

MODULE ESP8266-07

Mã sp: MDL02006

Giá:80,000VND

80,000

PCB Module ESP12 ESP07

PCB Module ESP12 ESP07

Mã sp: MDL02010

Giá:12,000VND

12,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...