Linh kiện điện tử 69

Module Touch Pad

MODULE TTP223

MODULE TTP223

Mã sp: MDL14001

Giá:50,000VND

50,000

MODULE TTP224 4

MODULE TTP224 4

Mã sp: MDL14002

Giá:60,000VND

60,000

MODULE TTP226 8

MODULE TTP226 8

Mã sp: MDL14003

Giá:70,000VND

70,000

MODULE TTP229 16

MODULE TTP229 16

Mã sp: MDL14004

Giá:80,000VND

80,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...