Linh kiện điện tử 69

Module Thời Gian

MODULE DS1307 + AT24C32

MODULE DS1307 + AT24C32

Mã sp: MDL09001

Giá:35,000VND

35,000

MODULE DS1302 V1

MODULE DS1302 V1

Mã sp: MDL09002

Giá:40,000VND

40,000

MODULE DS3231

MODULE DS3231

Mã sp: MDL09003

Giá:39,000VND

39,000

MODULE DS1302 V2 ĐỒNG HỒ

MODULE DS1302 V2 ĐỒNG HỒ

Mã sp: MDL09004A

Giá:129,000VND

129,000

MODULE DS1302 V3 ĐỒNG HỒ

MODULE DS1302 V3 ĐỒNG HỒ

Mã sp: MDL09005A

Giá:139,000VND

139,000

MODULE DS1302 V4

MODULE DS1302 V4

Mã sp: MDL09006A

Giá:30,000VND

30,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...