Linh kiện điện tử 69

Module Nguồn

MODULE LM7805

MODULE LM7805

Mã sp: MDL07002

Giá:24,000VND

24,000

MODULE BUCK DC-DC12A

MODULE BUCK DC-DC12A

Mã sp: MDL07003

Giá:130,000VND

130,000

MODULE LM2596S (V1)

MODULE LM2596S (V1)

Mã sp: MDL07004

Giá:19,000VND

19,000

MODULE LM2596S (V2) Có hiển thị điện áp

MODULE LM2596S (V2) Có hiển thị điện áp

Mã sp: MDL07005

Giá:169,000VND

169,000

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A (Version 1)

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A (Version 1)

Mã sp: MDL07006

Giá:25,000VND

25,000

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A ( Version 2 )

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A ( Version 2 )

Mã sp: MDL07007

Giá:20,000VND

20,000

MODULE AMS1117-5V

MODULE AMS1117-5V

Mã sp: MDL07008

Giá:16,000VND

16,000

MODULE AMS1117-3.3V

MODULE AMS1117-3.3V

Mã sp: MDL07009

Giá:16,000VND

16,000

MODULE TĂNG ÁP 3V TO 5V

MODULE TĂNG ÁP 3V TO 5V

Mã sp: MDL07010

Giá:45,000VND

45,000

MODULE BOOST DC-DC 150W

MODULE BOOST DC-DC 150W

Mã sp: MDL07011

Giá:100,000VND

100,000

-9% MODULE DC-DC 600W

MODULE DC-DC 600W

Mã sp: MDL07012

Giá:205,000VND

225,000

MODULE LM317 DC-DC V2

MODULE LM317 DC-DC V2

Mã sp: MDL07014

Giá:90,000VND

90,000

-11% MODULE LM2577 DC-DC

MODULE LM2577 DC-DC

Mã sp: MDL07015

Giá:62,000VND

70,000

MODULE NGUỒN 2596 V3

MODULE NGUỒN 2596 V3

Mã sp: MDL07016A

Giá:180,000VND

180,000

MODULE BUCK DC-DC 5A

MODULE BUCK DC-DC 5A

Mã sp: MDL07017A

Giá:38,000VND

38,000

MODULE NGUỒN AMS1117 3.3V-5V

MODULE NGUỒN AMS1117 3.3V-5V

Mã sp: MDL07018A

Giá:35,000VND

35,000

MODULE BOOST DC-DC 0.9V-5V

MODULE BOOST DC-DC 0.9V-5V

Mã sp: MDL07022

Giá:25,000VND

25,000

MODULE SẠC PIN DỰ PHÒNG

MODULE SẠC PIN DỰ PHÒNG

Mã sp: MDL07026

Giá:12,000VND

12,000

VỎ HỘP SẠC DỰ PHÒNG 1 PIN

VỎ HỘP SẠC DỰ PHÒNG 1 PIN

Mã sp: MDL07027

Giá:30,000VND

30,000

-10% VỎ HỘP SẠC DỰ PHÒNG 2 PIN

VỎ HỘP SẠC DỰ PHÒNG 2 PIN

Mã sp: MDL07028

Giá:45,000VND

50,000

MẠCH SẠC PIN TP4056 CÓ BẢO VỆ

MẠCH SẠC PIN TP4056 CÓ BẢO VỆ

Mã sp: MDL07032

Giá:30,000VND

30,000

Module Delay Relay 5V NE555

Module Delay Relay 5V NE555

Mã sp: MDL07019A

Giá:55,000VND

55,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...