Linh kiện điện tử 69

Module Hồng Ngoại

-6% Module hồng ngoại 21 phím+1838

Module hồng ngoại 21 phím+1838

Mã sp: MD69199678

Giá:47,000VND

50,000

MODULE HỒNG NGOẠI V1

MODULE HỒNG NGOẠI V1

Mã sp: MDL06001

Giá:25,000VND

25,000

MODULE HỒNG NGOẠI V2

MODULE HỒNG NGOẠI V2

Mã sp: MDL06002

Giá:90,000VND

90,000

REMOTE HỒNG NGOẠI 21 PHÍM

REMOTE HỒNG NGOẠI 21 PHÍM

Mã sp: MDL06003

Giá:20,000VND

20,000

REMOTE HỒNG NGOẠI 20 PHÍM

REMOTE HỒNG NGOẠI 20 PHÍM

Mã sp: MDL06004

Giá:18,000VND

18,000

MODULE ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG TSL2561

MODULE ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG TSL2561

Mã sp: MDL06005A

Giá:240,000VND

240,000

MODULE HỒNG NGOẠI DÒ ĐƯỜNG V1

MODULE HỒNG NGOẠI DÒ ĐƯỜNG V1

Mã sp: MDL06006A

Giá:160,000VND

160,000

MODULE HỒNG NGOẠI DÒ ĐƯỜNG V2

MODULE HỒNG NGOẠI DÒ ĐƯỜNG V2

Mã sp: MDL06007A

Giá:110,000VND

110,000

MODULE HỒNG NGOẠI 21 PHÍM + 1838

MODULE HỒNG NGOẠI 21 PHÍM + 1838

Mã sp: MDL06008A

Giá:55,000VND

55,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...