Linh kiện điện tử 69

Module Ethernet/Wifi

MODULE ETHERNET ENC28J60

MODULE ETHERNET ENC28J60

Mã sp: MDL02001

Giá:90,000VND

90,000

MODULE WIFI USB

MODULE WIFI USB

Mã sp: SP010026

Giá:120,000VND

120,000

MODULE ESP8266 WIFI

MODULE ESP8266 WIFI

Mã sp: MDL02003A

Giá:85,000VND

85,000

MODULE UART-WIFI HLK-RM04

MODULE UART-WIFI HLK-RM04

Mã sp: MDL02004A

Giá:140,000VND

140,000

MODULE ESP8266-07

MODULE ESP8266-07

Mã sp: MDL02006

Giá:80,000VND

80,000

PCB Module ESP12 ESP07

PCB Module ESP12 ESP07

Mã sp: MDL02010

Giá:12,000VND

12,000

-5% MODULE ESP8266-12

MODULE ESP8266-12

Mã sp: MDL02005

Giá:90,000VND

95,000

 MODULE CHUYỂN ĐỔI ESP8266

MODULE CHUYỂN ĐỔI ESP8266

Mã sp: MDL02011

Giá:40,000VND

40,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...