Linh kiện điện tử 69

Module Động Cơ

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

Mã sp: MDL04003

Giá:145,000VND

145,000

MODULE L298 V1

MODULE L298 V1

Mã sp: MDL04001

Giá:70,000VND

70,000

MODULE L298 V3

MODULE L298 V3

Mã sp: MDL04005

Giá:70,000VND

70,000

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L293

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L293

Mã sp: MDL04006A

Giá:120,000VND

120,000

ĐỘNG CƠ BƯỚC 12V

ĐỘNG CƠ BƯỚC 12V

Mã sp: MDL04007A

Giá:25,000VND

25,000

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC A4988

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC A4988

Mã sp: MDL04008A

Giá:20,000VND

20,000

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L9110

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L9110

Mã sp: MDL04009A

Giá:60,000VND

60,000

TEST SERVO

TEST SERVO

Mã sp: MDL04010A

Giá:55,000VND

55,000

DIMMER AC220V 4000W DR40

DIMMER AC220V 4000W DR40

Mã sp: MDL04011

Giá:119,000VND

119,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...