Linh kiện điện tử 69

Module Chuyển Đổi

USB TO COM FT232RL

USB TO COM FT232RL

Mã sp: MDL08003

Giá:95,000VND

95,000

MODULE MAX485

MODULE MAX485

Mã sp: MDL08005

Giá:35,000VND

35,000

MODULE CP2102 USB-TTL YS-15

MODULE CP2102 USB-TTL YS-15

Mã sp: MDL08007A

Giá:55,000VND

55,000

MODULE CP2102 USB-TTL

MODULE CP2102 USB-TTL

Mã sp: MDL08008A

Giá:55,000VND

55,000

MODULE MAX 485 YS-26

MODULE MAX 485 YS-26

Mã sp: MDL08009A

Giá:35,000VND

35,000

BỘ CHUYỂN ĐỔI SW485C

BỘ CHUYỂN ĐỔI SW485C

Mã sp: MDL08011

Giá:750,000VND

750,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...