Linh kiện điện tử 69

Module - Cảm Biến

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

Mã sp: CBI08006A

Giá:150,000VND

150,000

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

Mã sp: CBI08006

Giá:149,000VND

149,000

MODULE NRF24L01 + PA +LNA 1000M

MODULE NRF24L01 + PA +LNA 1000M

Mã sp: MDL01012

Giá:169,000VND

169,000

MODULE RF CC1101 + ANTEN

MODULE RF CC1101 + ANTEN

Mã sp: MDL01008

Giá:179,000VND

179,000

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

ĐỘNG CƠ BƯỚC 5V

Mã sp: MDL04003

Giá:145,000VND

145,000

MODULE DS1307 + AT24C32

MODULE DS1307 + AT24C32

Mã sp: MDL09001

Giá:35,000VND

35,000

MODULE CAMERA OV7670 + FIFO AL422

MODULE CAMERA OV7670 + FIFO AL422

Mã sp: MDL10002

Giá:430,000VND

430,000

MODULE CAMERA OV7670 NO FIFO

MODULE CAMERA OV7670 NO FIFO

Mã sp: MDL10001

Giá:240,000VND

240,000

MODULE GIẢI MÃ WAV + MP3

MODULE GIẢI MÃ WAV + MP3

Mã sp: MDL12007A

Giá:90,000VND

90,000

MODULE GPS NEO 6M-0-001 +ANTEN

MODULE GPS NEO 6M-0-001 +ANTEN

Mã sp: MDL11008A

Giá:400,000VND

400,000

MODULE MAX7219 LED 7 ĐOẠN

MODULE MAX7219 LED 7 ĐOẠN

Mã sp: MDL16001A

Giá:75,000VND

75,000

DIY MAX7219+LED MATRIX

DIY MAX7219+LED MATRIX

Mã sp: MTR0X014A

Giá:65,000VND

65,000

MODULE RELAY 4 KÊNH

MODULE RELAY 4 KÊNH

Mã sp: MDL07023

Giá:49,000VND

49,000

MODULE RELAY 5V 10A (MODULE RELAY 1 KÊNH)

MODULE RELAY 5V 10A (MODULE RELAY 1 KÊNH)

Mã sp: MDL07019

Giá:28,000VND

28,000

MODULE RELAY 3 KÊNH

MODULE RELAY 3 KÊNH

Mã sp: MDL07021

Giá:42,000VND

42,000

MODULE RELAY 8 KÊNH

MODULE RELAY 8 KÊNH

Mã sp: MDL07025

Giá:140,000VND

140,000

MODULE RELAY OMRON 4 KÊNH 5V

MODULE RELAY OMRON 4 KÊNH 5V

Mã sp:

Giá:190,000VND

190,000

Module Delay Relay 12V NE555

Module Delay Relay 12V NE555

Mã sp: MDL12010

Giá:50,000VND

50,000

Module Delay Relay 5V NE555

Module Delay Relay 5V NE555

Mã sp: MDL07019A

Giá:55,000VND

55,000

-29% RELAY Omron G2R-2-DC24V 8 chân

RELAY Omron G2R-2-DC24V 8 chân

Mã sp: RLY01025

Giá:50,000VND

70,000

CẢM BIẾN DÒNG HALL 100A YHDC

CẢM BIẾN DÒNG HALL 100A YHDC

Mã sp: CBI11005

Giá:149,000VND

149,000

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...