Linh kiện điện tử 69

Module Audio

MODULE GIẢI MÃ WAV + MP3

MODULE GIẢI MÃ WAV + MP3

Mã sp: MDL12007A

Giá:90,000VND

90,000

Module Khuếch Đại Audio TDA1053

Module Khuếch Đại Audio TDA1053

Mã sp: MDL12001

Giá:210,000VND

210,000

Module Khuếch Đại Audio TDA7297

Module Khuếch Đại Audio TDA7297

Mã sp: MDL12002

Giá:45,000VND

45,000

Module khuếch đại Audio 2x3w 5v

Module khuếch đại Audio 2x3w 5v

Mã sp: MDL12003

Giá:25,000VND

25,000

MODULE AUDIO NHÁY THEO NHẠC KA2284

MODULE AUDIO NHÁY THEO NHẠC KA2284

Mã sp: MDL12004A

Giá:65,000VND

65,000

MODULE MT8870 DTMF

MODULE MT8870 DTMF

Mã sp: MDL12005A

Giá:90,000VND

90,000

MODULE GHI ÂM ISD4004

MODULE GHI ÂM ISD4004

Mã sp: MDL12006A

Giá:305,000VND

305,000

MODULE KHUẾCH ĐẠI AUDIO TDA2030 V1

MODULE KHUẾCH ĐẠI AUDIO TDA2030 V1

Mã sp: MDL12008A

Giá:65,000VND

65,000

MODULE KHUẾCH ĐẠI AUDIO TDA2030 V2

MODULE KHUẾCH ĐẠI AUDIO TDA2030 V2

Mã sp: MDL12009A

Giá:216,000VND

216,000

MODULE MP3 VS1003B

MODULE MP3 VS1003B

Mã sp: MDL12010A

Giá:350,000VND

350,000

MODULE GIẢI MÃ MP3 MINI

MODULE GIẢI MÃ MP3 MINI

Mã sp: MDL12013

Giá:35,000VND

35,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...