Linh kiện điện tử 69

Module

MODULE MAX7219 LED 7 ĐOẠN

MODULE MAX7219 LED 7 ĐOẠN

Mã sp: MDL16001A

Giá:75,000VND

75,000

DIY MAX7219+LED MATRIX

DIY MAX7219+LED MATRIX

Mã sp: MTR0X014A

Giá:65,000VND

65,000

MODULE RELAY 4 KÊNH

MODULE RELAY 4 KÊNH

Mã sp: MDL07023

Giá:49,000VND

49,000

MODULE RELAY 5V 10A (MODULE RELAY 1 KÊNH)

MODULE RELAY 5V 10A (MODULE RELAY 1 KÊNH)

Mã sp: MDL07019

Giá:28,000VND

28,000

MODULE RELAY 3 KÊNH

MODULE RELAY 3 KÊNH

Mã sp: MDL07021

Giá:42,000VND

42,000

MODULE RELAY 8 KÊNH

MODULE RELAY 8 KÊNH

Mã sp: MDL07025

Giá:140,000VND

140,000

MODULE RELAY OMRON 4 KÊNH 5V

MODULE RELAY OMRON 4 KÊNH 5V

Mã sp:

Giá:190,000VND

190,000

Module Delay Relay 12V NE555

Module Delay Relay 12V NE555

Mã sp: MDL12010

Giá:50,000VND

50,000

Module Delay Relay 5V NE555

Module Delay Relay 5V NE555

Mã sp: MDL07019A

Giá:55,000VND

55,000

-29% RELAY Omron G2R-2-DC24V 8 chân

RELAY Omron G2R-2-DC24V 8 chân

Mã sp: RLY01025

Giá:50,000VND

70,000

MODULE NE555

MODULE NE555

Mã sp: MDL17001A

Giá:90,000VND

90,000

MODULE LED NHÁY THEO NHẠC

MODULE LED NHÁY THEO NHẠC

Mã sp: MDL16003A

Giá:25,000VND

25,000

MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

Mã sp: MDL16004

Giá:80,000VND

80,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...