Linh kiện điện tử 69

Module

DIY MAX7219+LED MATRIX

DIY MAX7219+LED MATRIX

Mã sp: MTR0X014A

Giá:65,000VND

65,000

MODULE NE555

MODULE NE555

Mã sp: MDL17001A

Giá:90,000VND

90,000

MODULE LED NHÁY THEO NHẠC

MODULE LED NHÁY THEO NHẠC

Mã sp: MDL16003A

Giá:25,000VND

25,000

MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

Mã sp: MDL16004

Giá:80,000VND

80,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...