Linh kiện điện tử 69

Module

-6% Module hồng ngoại 21 phím+1838

Module hồng ngoại 21 phím+1838

Mã sp: MD69199678

Giá:47,000VND

50,000

MODULE DS1307 + AT24C32

MODULE DS1307 + AT24C32

Mã sp: MDL09001

Giá:35,000VND

35,000

MODULE CAMERA OV7670 + FIFO AL422

MODULE CAMERA OV7670 + FIFO AL422

Mã sp: MDL10002

Giá:430,000VND

430,000

MODULE CAMERA OV7670 NO FIFO

MODULE CAMERA OV7670 NO FIFO

Mã sp: MDL10001

Giá:240,000VND

240,000

MODULE DS1302 V1

MODULE DS1302 V1

Mã sp: MDL09002

Giá:40,000VND

40,000

MODULE DS3231

MODULE DS3231

Mã sp: MDL09003

Giá:39,000VND

39,000

MODULE DS1302 V2 ĐỒNG HỒ

MODULE DS1302 V2 ĐỒNG HỒ

Mã sp: MDL09004A

Giá:129,000VND

129,000

MODULE DS1302 V3 ĐỒNG HỒ

MODULE DS1302 V3 ĐỒNG HỒ

Mã sp: MDL09005A

Giá:139,000VND

139,000

MODULE DS1302 V4

MODULE DS1302 V4

Mã sp: MDL09006A

Giá:30,000VND

30,000

USB TO COM FT232RL

USB TO COM FT232RL

Mã sp: MDL08003

Giá:95,000VND

95,000

MODULE MAX485

MODULE MAX485

Mã sp: MDL08005

Giá:35,000VND

35,000

MODULE CP2102 USB-TTL YS-15

MODULE CP2102 USB-TTL YS-15

Mã sp: MDL08007A

Giá:55,000VND

55,000

MODULE CP2102 USB-TTL

MODULE CP2102 USB-TTL

Mã sp: MDL08008A

Giá:55,000VND

55,000

MODULE MAX 485 YS-26

MODULE MAX 485 YS-26

Mã sp: MDL08009A

Giá:35,000VND

35,000

BỘ CHUYỂN ĐỔI SW485C

BỘ CHUYỂN ĐỔI SW485C

Mã sp: MDL08011

Giá:750,000VND

750,000

MODULE LM7805

MODULE LM7805

Mã sp: MDL07002

Giá:24,000VND

24,000

MODULE BUCK DC-DC12A

MODULE BUCK DC-DC12A

Mã sp: MDL07003

Giá:130,000VND

130,000

MODULE LM2596S (V1)

MODULE LM2596S (V1)

Mã sp: MDL07004

Giá:19,000VND

19,000

MODULE LM2596S (V2) Có hiển thị điện áp

MODULE LM2596S (V2) Có hiển thị điện áp

Mã sp: MDL07005

Giá:169,000VND

169,000

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A (Version 1)

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A (Version 1)

Mã sp: MDL07006

Giá:25,000VND

25,000

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A ( Version 2 )

MẠCH SẠC PIN TP4056 1A ( Version 2 )

Mã sp: MDL07007

Giá:20,000VND

20,000

MODULE AMS1117-5V

MODULE AMS1117-5V

Mã sp: MDL07008

Giá:16,000VND

16,000

MODULE AMS1117-3.3V

MODULE AMS1117-3.3V

Mã sp: MDL07009

Giá:16,000VND

16,000

MODULE TĂNG ÁP 3V TO 5V

MODULE TĂNG ÁP 3V TO 5V

Mã sp: MDL07010

Giá:45,000VND

45,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...