Linh kiện điện tử 69

Máy Khoan-Mũi Khoan

MŨI KHOAN 0.5MM

MŨI KHOAN 0.5MM

Mã sp: DLM03001

Giá:2,000VND

2,000

MŨI KHOAN 0.8MM

MŨI KHOAN 0.8MM

Mã sp: DLM03002

Giá:2,000VND

2,000

MŨI KHOAN 1MM

MŨI KHOAN 1MM

Mã sp: DLM0300

Giá:2,000VND

2,000

MŨI KHOAN 0.7 MM

MŨI KHOAN 0.7 MM

Mã sp: DLM03005

Giá:2,000VND

2,000

MŨI KHOAN CNC 0.5MM

MŨI KHOAN CNC 0.5MM

Mã sp: DLM03012A

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 0.7MM

MŨI KHOAN CNC 0.7MM

Mã sp: DLM03014

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 0.8MM

MŨI KHOAN CNC 0.8MM

Mã sp: DLM03015

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 0.9MM

MŨI KHOAN CNC 0.9MM

Mã sp: DLM03016

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 1.0MM

MŨI KHOAN CNC 1.0MM

Mã sp: DLM03017

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 1.1MM

MŨI KHOAN CNC 1.1MM

Mã sp: DLM03018

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 1.2MM

MŨI KHOAN CNC 1.2MM

Mã sp: DLM03019

Giá:10,000VND

10,000

MŨI KHOAN CNC 1.5MM

MŨI KHOAN CNC 1.5MM

Mã sp: DLM03022

Giá:15,000VND

15,000

MŨI KHOAN CNC 1.6MM

MŨI KHOAN CNC 1.6MM

Mã sp: DLM03023

Giá:25,000VND

25,000

MŨI KHOAN CNC 2.0MM

MŨI KHOAN CNC 2.0MM

Mã sp: DLM03027

Giá:20,000VND

20,000

MŨI KHOAN CNC 2.3MM

MŨI KHOAN CNC 2.3MM

Mã sp: DLM03028

Giá:25,000VND

25,000

MŨI KHOAN CNC 2.5MM

MŨI KHOAN CNC 2.5MM

Mã sp: DLM03029

Giá:25,000VND

25,000

MŨI KHOAN CNC 3.0MM

MŨI KHOAN CNC 3.0MM

Mã sp: DLM03031A

Giá:25,000VND

25,000

MŨI KHOAN 1.5 MM

MŨI KHOAN 1.5 MM

Mã sp: DLM03007

Giá:2,000VND

2,000

MŨI KHOAN 2MM

MŨI KHOAN 2MM

Mã sp: DLM03006

Giá:2,000VND

2,000

MŨI KHOAN 3MM

MŨI KHOAN 3MM

Mã sp: DLM03004

Giá:2,000VND

2,000

COMBO MÁY KHOAN HẠT DẺ

COMBO MÁY KHOAN HẠT DẺ

Mã sp:

Giá:90,000VND

90,000

Máy Khoan P-500-2

Máy Khoan P-500-2

Mã sp: DLM03009

Giá:450,000VND

450,000

Máy Khoan Mini

Máy Khoan Mini

Mã sp: DLM03008

Giá:190,000VND

190,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...