Linh kiện điện tử 69

Máy Hàn

-7% Mỏ hàn xung Soldering JS

Mỏ hàn xung Soldering JS

Mã sp: MH6911021

Giá:270,000VND

290,000

Combo Mũi hàn 900M-T-4C

Combo Mũi hàn 900M-T-4C

Mã sp: TBI01032

Giá:20,000VND

20,000

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 30W

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 30W

Mã sp: TBI01003

Giá:10,000VND

10,000

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 30W

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 30W

Mã sp: TBI01003

Giá:10,000VND

10,000

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 40W

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 40W

Mã sp: TBI01004

Giá:10,000VND

10,000

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 60W

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 60W

Mã sp: TBI01005

Giá:10,000VND

10,000

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 40W (G3A4)

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 40W (G3A4)

Mã sp: TBI01013

Giá:15,000VND

15,000

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 60W ( G3A4)

ĐẦU MŨI HÀN NHIỆT 60W ( G3A4)

Mã sp: TBI01014

Giá:20,000VND

20,000

ĐẦU MŨI HÀN XUNG

ĐẦU MŨI HÀN XUNG

Mã sp: TBI01015

Giá:1,000VND

1,000

Nhựa Thông 150g

Nhựa Thông 150g

Mã sp: TBI01016

Giá:5,000VND

5,000

MỎ HÀN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT 907

MỎ HÀN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT 907

Mã sp: TBI01017

Giá:145,000VND

145,000

Mũi Hàn Dao 900M

Mũi Hàn Dao 900M

Mã sp: TBI01018

Giá:20,000VND

20,000

Mũi Hàn Dao 907M

Mũi Hàn Dao 907M

Mã sp: TBI01022

Giá:30,000VND

30,000

MÁY HÀN HAKKO 936

MÁY HÀN HAKKO 936

Mã sp: TBI01019

Giá:389,000VND

389,000

TAY HÀN HAKKO 936

TAY HÀN HAKKO 936

Mã sp: TBI01020

Giá:129,000VND

129,000

MÁY KHÒ BEST850C

MÁY KHÒ BEST850C

Mã sp: TBI01021A

Giá:1,200,000VND

1,200,000

SENSOR HÀN 907

SENSOR HÀN 907

Mã sp: TBI01002A

Giá:40,000VND

40,000

Sensor Nhiệt A 1321 - Hakko936 - Hakko937

Sensor Nhiệt A 1321 - Hakko936 - Hakko937

Mã sp: TBI01034

Giá:40,000VND

40,000

MÁY HÀN HAKKO 937

MÁY HÀN HAKKO 937

Mã sp: TBI01035

Giá:899,000VND

899,000

Máy hàn xung 220v 110w

Máy hàn xung 220v 110w

Mã sp: TBI01001

Giá:120,000VND

120,000

Combo Mũi hàn 900M-T-1C

Combo Mũi hàn 900M-T-1C

Mã sp: TBI01033

Giá:20,000VND

20,000

Combo Mũi hàn 900M-T-2C

Combo Mũi hàn 900M-T-2C

Mã sp: TBI01036

Giá:20,000VND

20,000

Combo Mũi hàn 900M-T-3C

Combo Mũi hàn 900M-T-3C

Mã sp: TBI01037

Giá:20,000VND

20,000

Combo Mũi hàn 900M-T-0.8D

Combo Mũi hàn 900M-T-0.8D

Mã sp: TBI01038

Giá:20,000VND

20,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...