Linh kiện điện tử 69

Màn Hình LCD

Màn hình TFT 2.4 v2.1

Màn hình TFT 2.4 v2.1

Mã sp: LCD01003

Giá:230,000VND

230,000

MÀN HÌNH TFT 3.2 INCH

MÀN HÌNH TFT 3.2 INCH

Mã sp: LCD01010A

Giá:319,000VND

319,000

MÀN HÌNH TFT 1.8 INCH

MÀN HÌNH TFT 1.8 INCH

Mã sp: LCD01011A

Giá:239,000VND

239,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 1.3'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 1.3'' SPI

Mã sp: LCD01015

Giá:120,000VND

120,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...