Linh kiện điện tử 69

Mạch Nạp

ST-LINK V2 MINI

ST-LINK V2 MINI

Mã sp: MNA04001

Giá:110,000VND

110,000

MẠCH NẠP JLINK V8

MẠCH NẠP JLINK V8

Mã sp: MNA04002

Giá:249,000VND

249,000

-6% MẠCH NẠP ISP V2

MẠCH NẠP ISP V2

Mã sp: MNA03005

Giá:150,000VND

159,000

-7% MẠCH NẠP 8051

MẠCH NẠP 8051

Mã sp: MNA03001

Giá:200,000VND

215,000

-2% MẠCH NẠP JTAG

MẠCH NẠP JTAG

Mã sp: MNA03002

Giá:205,000VND

210,000

-6% Mạch Nạp SP200

Mạch Nạp SP200

Mã sp: MNA03004

Giá:189,000VND

200,000

-0% Mạch Nạp FPGA USB Blaster

Mạch Nạp FPGA USB Blaster

Mã sp: MNA05001

Giá:199,000VND

200,000

Mạch Nạp USB FPGA Xilinx

Mạch Nạp USB FPGA Xilinx

Mã sp:

Giá:900,000VND

900,000

-30% Adapter JLink

Adapter JLink

Mã sp:

Giá:35,000VND

50,000

-10% ĐẾ NẠP 89/AVR

ĐẾ NẠP 89/AVR

Mã sp: MNA01003

Giá:45,000VND

50,000

-7% MẠCH NẠP ISP

MẠCH NẠP ISP

Mã sp: MNA03003

Giá:65,000VND

70,000

-7% 51AVR USBASP/USBISP

51AVR USBASP/USBISP

Mã sp: MNA03001

Giá:70,000VND

75,000

-11% Mạch nạp U-link 2

Mạch nạp U-link 2

Mã sp:

Giá:400,000VND

450,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...