Linh kiện điện tử 69

Mạch In

GIẤY IN NHIỆT LÀM MẠCH

GIẤY IN NHIỆT LÀM MẠCH

Mã sp: DLM04001

Giá:2,000VND

2,000

Băng dính điện nano

Băng dính điện nano

Mã sp:

Giá:6,000VND

6,000

Bút phủ mạch thiên long

Bút phủ mạch thiên long

Mã sp:

Giá:10,000VND

10,000

Dây câu mạch 5A

Dây câu mạch 5A

Mã sp:

Giá:5,000VND

5,000

Gen nhiệt 3

Gen nhiệt 3

Mã sp:

Giá:3,000VND

3,000

Gen nhiệt 8

Gen nhiệt 8

Mã sp:

Giá:7,000VND

7,000

Gen nhiệt 10

Gen nhiệt 10

Mã sp:

Giá:8,000VND

8,000

Gen nhiệt 14

Gen nhiệt 14

Mã sp:

Giá:10,000VND

10,000

Gen nhiệt 18

Gen nhiệt 18

Mã sp:

Giá:25,000VND

25,000

Gen nhiệt 5

Gen nhiệt 5

Mã sp:

Giá:4,000VND

4,000

Đĩa cắt hợp kim 20mm

Đĩa cắt hợp kim 20mm

Mã sp: DLM04018

Giá:15,000VND

15,000

Bộ đĩa cắt hợp kim

Bộ đĩa cắt hợp kim

Mã sp: DLM04016

Giá:100,000VND

100,000

Đĩa cắt hợp kim 18mm

Đĩa cắt hợp kim 18mm

Mã sp: DLM04017

Giá:15,000VND

15,000

Đĩa cắt hợp kim 30mm

Đĩa cắt hợp kim 30mm

Mã sp: DLM04019

Giá:20,000VND

20,000

Đĩa cắt hợp kim 40mm

Đĩa cắt hợp kim 40mm

Mã sp: DLM04020

Giá:25,000VND

25,000

MUỐI ĂN MÒN

MUỐI ĂN MÒN

Mã sp: DLM02001

Giá:25,000VND

25,000

BỘT SẮT

BỘT SẮT

Mã sp: DLM02002

Giá:9,000VND

9,000

Axeton 50ml

Axeton 50ml

Mã sp: DLM02003

Giá:8,000VND

8,000

Nhựa Thông Lỏng

Nhựa Thông Lỏng

Mã sp: DLM02004

Giá:10,000VND

10,000

NƯỚC TRÁNG THIẾC (50ml)

NƯỚC TRÁNG THIẾC (50ml)

Mã sp: DLM04005

Giá:30,000VND

30,000

DUNG DỊCH PHA MỰC CẢM QUANG

DUNG DỊCH PHA MỰC CẢM QUANG

Mã sp: DLM05005

Giá:40,000VND

40,000

VIA ĐỒNG

VIA ĐỒNG

Mã sp: TBI04065

Giá:500VND

500

COMBO MÁY KHOAN HẠT DẺ

COMBO MÁY KHOAN HẠT DẺ

Mã sp:

Giá:90,000VND

90,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...