Linh kiện điện tử 69

Linh Kiện Điện Tử

TLP185GB SOP-4

TLP185GB SOP-4

Mã sp: OPT01007A

Giá:9,000VND

9,000

HCPL - 4504

HCPL - 4504

Mã sp: OPT01007

Giá:9,000VND

9,000

PC817B DIP-4 5V 20MA

PC817B DIP-4 5V 20MA

Mã sp: OPT01006

Giá:2,000VND

2,000

4N35M DIP-6

4N35M DIP-6

Mã sp: OPT01004

Giá:5,000VND

5,000

20N60 20A 600V

20N60 20A 600V

Mã sp: FET01003

Giá:12,000VND

12,000

TLP521-1GB (DIP 4)

TLP521-1GB (DIP 4)

Mã sp: OPT01001

Giá:2,000VND

2,000

12N60

12N60

Mã sp: FET01022

Giá:12,000VND

12,000

PN4391 TO-92

PN4391 TO-92

Mã sp: FET01016

Giá:10,000VND

10,000

IRF1404

IRF1404

Mã sp: FET01015

Giá:10,000VND

10,000

13NM60

13NM60

Mã sp: FET01014A

Giá:10,000VND

10,000

IRF640N TO-220

IRF640N TO-220

Mã sp: FET01004

Giá:8,000VND

8,000

4N60 FET MOSFET N TO - 220

4N60 FET MOSFET N TO - 220

Mã sp: FET01010

Giá:4,000VND

4,000

IRF530N TO-220

IRF530N TO-220

Mã sp: FET01005

Giá:8,000VND

8,000

IRF3205 TO-220

IRF3205 TO-220

Mã sp: FET01002

Giá:9,000VND

9,000

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

Mã sp: FET02003

Giá:5,000VND

5,000

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

Mã sp: FET02002

Giá:5,000VND

5,000

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

Mã sp: FET02001

Giá:5,000VND

5,000

TRỞ 1M - 10M OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 1M - 10M OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01137A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 1K - 100K OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 1K - 100K OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01139A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 0 - 100 Ohm 1/4w (50 cái)

TRỞ 0 - 100 Ohm 1/4w (50 cái)

Mã sp: DTR01141A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 110 - 910 OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 110 - 910 OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01144A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 110K - 910K OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 110K - 910K OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01132A

Giá:4,000VND

4,000

Tụ Hóa 100UF 450V (10c)

Tụ Hóa 100UF 450V (10c)

Mã sp: CAP02027

Giá:9,000VND

9,000

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...