Linh kiện điện tử 69

LED

LED DÂY TRẮNG (Cuộn 5m)

LED DÂY TRẮNG (Cuộn 5m)

Mã sp: LED02036

Giá:50,000VND

50,000

LED DÂY  VÀNG (Cuộn 5m)

LED DÂY VÀNG (Cuộn 5m)

Mã sp: LED02035

Giá:50,000VND

50,000

LED DÂY  XANH LÁ (Cuộn 5m)

LED DÂY XANH LÁ (Cuộn 5m)

Mã sp: LED02034

Giá:50,000VND

50,000

LED DÂY  XANH DƯƠNG (Cuộn 5m)

LED DÂY XANH DƯƠNG (Cuộn 5m)

Mã sp: LED02033

Giá:50,000VND

50,000

LED DÂY  ĐỎ (Cuộn 5m)

LED DÂY ĐỎ (Cuộn 5m)

Mã sp: LED02032

Giá:50,000VND

50,000

LED ĐỒNG HỒ K CHUNG

LED ĐỒNG HỒ K CHUNG

Mã sp: LED06016

Giá:10,000VND

10,000

LED ĐỒNG HỒ A CHUNG

LED ĐỒNG HỒ A CHUNG

Mã sp: LED06001

Giá:10,000VND

10,000

LED THU HỒNG NGOẠI 5MM

LED THU HỒNG NGOẠI 5MM

Mã sp: LED04001

Giá:1,500VND

1,500

LED PHÁT HỒNG NGOẠI 5MM

LED PHÁT HỒNG NGOẠI 5MM

Mã sp: LED04002

Giá:1,000VND

1,000

LED THU HỒNG NGOẠI 3MM

LED THU HỒNG NGOẠI 3MM

Mã sp: LED04003

Giá:1,500VND

1,500

LED PHÁT HỒNG NGOẠI 3MM

LED PHÁT HỒNG NGOẠI 3MM

Mã sp: LED04004

Giá:1,000VND

1,000

MẮT HỒNG NGOẠI LOẠI KÉP

MẮT HỒNG NGOẠI LOẠI KÉP

Mã sp: LED04005

Giá:10,000VND

10,000

MĂT THU HỒNG NGOẠI 0038

MĂT THU HỒNG NGOẠI 0038

Mã sp: LED04006

Giá:12,000VND

12,000

MĂT THU HỒNG NGOẠI 0038B

MĂT THU HỒNG NGOẠI 0038B

Mã sp: LED04007

Giá:12,000VND

12,000

MẮT THU HỒNG NGOẠI TL1838

MẮT THU HỒNG NGOẠI TL1838

Mã sp: LED04008

Giá:3,000VND

3,000

PHÁT LAZE 3V

PHÁT LAZE 3V

Mã sp: LED05001

Giá:12,000VND

12,000

PHÁT LAZE 5V

PHÁT LAZE 5V

Mã sp: LED05002

Giá:12,000VND

12,000

MẮT NHẬN LAZE

MẮT NHẬN LAZE

Mã sp: LED05003

Giá:24,000VND

24,000

LED RGB 5MM

LED RGB 5MM

Mã sp: LED02008

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...