Linh kiện điện tử 69

LED

LED MATRIX 8*8 1,9MM

LED MATRIX 8*8 1,9MM

Mã sp: LED03001

Giá:20,000VND

20,000

LED MATRIX 8*8 5MM

LED MATRIX 8*8 5MM

Mã sp: LED03002

Giá:20,000VND

20,000

LED MATRIX 8*8 3MM

LED MATRIX 8*8 3MM

Mã sp: LED03003

Giá:20,000VND

20,000

LED MATRIX 8x8 - 5MM (16 CHÂN)

LED MATRIX 8x8 - 5MM (16 CHÂN)

Mã sp: LED03004

Giá:20,000VND

20,000

LED SIÊU SÁNG 10W TRẮNG

LED SIÊU SÁNG 10W TRẮNG

Mã sp: LED01006

Giá:34,000VND

34,000

LED SIÊU SÁNG 5W TRẮNG

LED SIÊU SÁNG 5W TRẮNG

Mã sp: LED01005

Giá:22,000VND

22,000

LED SIÊU SÁNG 3W TRẮNG

LED SIÊU SÁNG 3W TRẮNG

Mã sp: LED01003

Giá:15,000VND

15,000

LED SIÊU SÁNG 3W VÀNG

LED SIÊU SÁNG 3W VÀNG

Mã sp: LED01004

Giá:12,000VND

12,000

LED SIÊU SÁNG 1W XANH

LED SIÊU SÁNG 1W XANH

Mã sp: LED01002

Giá:6,000VND

6,000

LED SIÊU SÁNG 1W TRẮNG

LED SIÊU SÁNG 1W TRẮNG

Mã sp: LED01001

Giá:6,000VND

6,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...