Linh kiện điện tử 69

LCD LED

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 1.3'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 1.3'' SPI

Mã sp: LCD01015

Giá:120,000VND

120,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...